Tietoa sisäilmapuhtaasta rakentamisesta

Tietoa kalusteiden, rakennusmateriaalien ja rakennevaihtoehtojen vaikutuksesta sisäilmaan on aika hajanaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteissa on jonkin verran kerrottu myrkyllisimmistä aineista, mutta kaikki valmistajat eivät paljasta siinäkään mitä kemikaaleja tms on käytetty. Materiaaleista kannattaa …